Mediáció

A mediáció latin eredetű szó, jelentése közvetítés, modernebb értelmében konfliktuskezelés. Amikor két fél között konfliktus alakul ki, és nem tudnak egyezségre jutni, akkor szükség van egy harmadik személy, közvetítő segítségére, aki mediál a két fél között, és megpróbál egy olyan kompromisszumot kiharcolni közöttük, amely mindenki számára elfogadható.

Az új. Ptk. önálló paragrafusban hangsúlyozza a mediáció, a közvetítés jelentőségét: akár a bontóper megindítása előtt, akár az alatt igénybe vehető a mediációs eljárás, s ezt a bíróság is kezdeményezheti.

A házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy a bontóper alatt – saját elhatározásukból vagy a bíróság kezdeményezésére – kapcsolatuk, illetve a házasság felbontásával összefüggő vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése érdekében közvetítői eljárást vehetnek igénybe. A közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodásukat perbeli egyezségbe foglalhatják. A gyermeket érintő kérdésekben, így például a szülői felügyelet rendezése során a bíróság, vagy a gyámhatóság kötelezheti a feleket, hogy forduljanak bírósági közvetítőhöz. Ez persze nem azt jelenti, hogy megállapodniuk kötelező, de követelmény, hogy elmenjenek az úgynevezett előkészítő ülésre, amelyen szakképzett mediátor tájékoztatja a feleket, és afelé tereli őket, hogy keressék a megegyezéshez vezető utat.

Milyen esetekben célszerű mediátorhoz fordulni

  • Válás, kapcsolattartás, gyermekelhelyezés, tartásdíj kérdésében
  • Azonnali segítségnyújtásra krízishelyzetekben
  • Párkapcsolatban mutatkozó nehézségek, problémák kezelésére
  • Szülők és nagyszülők közötti konfliktus kezelésére
  • Nagyszülői láthatás megoldásában

Milyen eredmények várhatók válás esetén

  • a felek megegyeznek hosszú bírósági procedúra nélkül
  • felszínre és számadásra kerülnek a mélyen eltemetett sérelmek
  • elindul egy úgynevezett gyógyulási folyamat, amelyre már építeni lehet
  • a gyermekek kevésbé sérülnek az eljárás során
  • támogatást, segítséget kapnak a felek a továbblépést és a jövőt illetően.

Ha családján belül, vagy párkapcsolatában nehézségek, feszültségek, konfliktusok, megoldatlan problémák adódnak, forduljon hozzám bizalommal, mert a Társak Tanácsadó Központ szakképzett mediátorainak segítségével segítséget tudunk nyújtani abban, hogy megegyezés szülessen a felek között, és elkerülhessék ezzel a hosszadalmas és rendkívül költséges bírósági procedúrát.