Apaság megállapítás DNS- vizsgálatból

Az apai jogállás a hatályos jogszabály szerint házassági kötelék alatt, élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárással, apai elismerő nyilatkozattal, illetve bírósági határozattal keletkezhet.

A bírósági határozaton alapuló vélelem csak abban az esetben alkalmazható, ha nem volt házassági kötelék, élettársak esetén nem emberi reprodukciós eljárás következménye a gyermek születése illetve nem került sor apai elismerő nyilatkozat megtételére. A bíróság a gyermek apjának nyilvánítja azt a férfit, aki az anyával a fogamzási időben nemileg érintkezett, és az eset összes körülményei mérlegelése alapján megállapítható hogy a gyermek ebből az érintkezésből származik. Fontos, hogy az apai jogállás, ne legyen más módon betöltve!

Mi alapján dönt a bíróság az apaság kérdésében?

Orvos szakértői ( DNS- vizsgálat) elrendelésére kerül sor, amelyeknek az apa köteles alávetni magát. Ellenkező esetben az okozott költségek és pénzbírság megfizetésére is kötelezhető. Természetesen az anyával szemben is helye van bírság kiszabásának, amennyiben a gyermeket vérvétel vagy nyálminta céljából nem állítja elő vagy azt nem engedi. Továbbá tanúk meghallgatása szükséges (barátok, rokonok stb.) akik esetleg tudhattak arról, hogy a vélelmezett fogamzási időben az anyának volt-e más férfival szexuális kapcsolata.

Ami változás a korábbi törvényhez képest, hogy apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa is kérheti. Az újszerűség, hogy perindításra az anya is lehetőséget kap, a gyermek pertársaként.