Szülői felügyelet, felelősség (ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek)

Szülői felügyelet,felelősség ( ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek)

 

A szülői felelősség azt jelenti, hogy szülőként Ön tartozik felelősséggel kiskorú gyermeke gondozásáért, neveléséért és - adott esetben - a gyermek tulajdonát képező vagyon kezeléséért. A szülők joga és kötelezettsége egyben az is, hogy a gyermek törvényes képviseletét ellássák.

Az anyák és azok az apák, akik házasságban élnek gyermekük anyjával, az uniós tagországok mindegyikében automatikusan szülői felelősséggel tartoznak gyermekükért. Az esetek többségében a szülők közösen gyakorolják a szülői felelősséget.

Az azonban országról országra eltér, hogy azok az apák, akik nem élnek házasságban gyermekük anyjával, rendelkeznek-e a szülői felelősség körébe tartozó jogokkal és kötelezettségekkel.

A felügyeleti és a láthatási joggal kapcsolatos kérdésekben az uniós tagállamok saját nemzeti joga az irányadó, ez pedig országról országra változik. Az egyes országok nemzeti joga határozza meg, ki kapja meg a felügyeleti jogot, kizárólagos vagy pedig közös felügyeletről lesz-e szó, ki dönthet a gyermek oktatásával kapcsolatos kérdésekben, ki kezeli a gyermek vagyonát stb.

Mindazonáltal az EU-tagországok mindegyike elismeri a gyermekek azon jogát, hogy mindkét szülőjükkel személyes és közvetlen kapcsolatot tartsanak fenn - még abban az esetben is, ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek.

Különválás, illetve a házasság felbontása esetén fontos meghatározni, hogy a gyermekek kizárólagos jelleggel az egyik szülőnél maradnak-e, vagy pedig a szülők felváltva viselnek majd gondot rájuk. A szülők megállapodhatnak egymással arról, hogyan kívánják a szülői felügyeletet gyakorolni.

Ha nem tudnak egymással megállapodásra jutni, az ügyet nagy valószínűséggel bíróság elé viszik. A gyermek érdekét mérlegelve a bíróság dönt a felügyeleti jog gyakorlásáról, és a gyermek lakhelyét is a bíróság határozza meg.

Azokban az esetekben, melyek több országot érintenek (például ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek), a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti ország bírósága illetékes. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a válni készülő házastársak megállapodhatnak egymással arról, hogy a házasságuk felbontásáról határozó bíróság a válás kapcsán egyúttal a szülői felelősség kérdéséről is döntsön.

A bírói ítélet elismerése és végrehajtása

A szülői felelősség kérdésében az uniós országok valamelyikében hozott bírósági határozatokat a többi uniós országban is elismerik anélkül, hogy ehhez különleges eljárást kellene kérelmezni.