Külföldre költözés gyermekkel

Mára társadalmi jelenséggé vált Magyarországon a külföldi munkavállalás és kivándorlás. 

Egyre több "ügyet" eredményez a családjog területén , hiszen ezeknek a személyeknek gyakran van velük együtt költöző kiskorú gyermekük.

Külföldi munkavállalás gyerekkel

 

Az új polgári törvénykönyv 2014. március 15-i hatálybalépésétől - ha a szülők között nincs erre vonatkozóan vita - már nincs szükség gyámhatósági jóváhagyásra a gyermek tartós külföldre távozásához .

Változás az is, hogy az új Ptk. a külföldön tartózkodás céljához kötötten írja elő a szülői engedélyt: "a gyermek huzamos időn át - így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból - önállóan vagy egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön".

Ha a gyermek letelepedés céljából távozik külföldre, akkor a másik szülőnek kifejezetten a külföldön történő letelepedéséhez kell hozzájárulnia. Az erre vonatkozó információ másik szülőtől való visszatartása a gyermek jogellenes elvitelének megállapítását és visszavételének elrendelését vonhatja maga után.

Ha gyermek szülei nem értenek egyet a gyermek külföldön történő letelepedése vonatkozásában, ebben az esetben 2014.03.15-től hatályba lépő új jogszabály szerint a kérdéskör minden esetben a gyámhatósághoz  tartozik, tőlük lehet kérni az engedélyt az egyik szülő tiltakozása esetén is.

Ahhoz, hogy a letelepedés problémáktól mentes legyen, nem csak az új lakóhelyen, hanem itthon is számtalan dolgot el kell intézni.

Lakóhely

Ha letelepedési szándékkal utazunk külföldre, akkor a bejelentés mellett kiskorú gyermekünk vonatkozásában csatolni kell a gyámhatósági határozatot is a külföldi tartózkodási hely kijelöléséről. A letelepedési célú utazás esetén a bejelentéskor le kell adni a személyazonosító igazolványt és a lakcímigazolványt is. A lakcímjelentő lapon a kitöltés indokaként a külföldi letelepedés rovatot kell megjelölni. A bejelentéssel egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy kéri e adatainak további kezelését külföldön élő magyar állampolgárként, vagy adatainak törlését kéri. Amennyiben nem kéri adatai további kezelését, akkor adatai a nyilvántartásból törlésre kerülnek. Amennyiben a Magyar Köztársaság területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár kéri adatai további kezelését „külföldön élő magyar állampolgárként”, úgy a kérelmét írásba kell foglalni. A nyilvántartásba vételét követően az állampolgárt a KEKKH új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal látja el. A későbbiekben, ha haza szeretne települni, ezek birtokában a Magyar Köztársaság területén tartózkodási helyet létesíthet. A külföldön letelepedett magyar állampolgár továbbra is jogosult magyar útlevél igénylésére és használatára, és bármikor jogosult hazalátogatni és hazatelepülni is. Arra viszont figyelni kell, hogy a külföldi lakóhely szerinti jogszabályok szerint mely kötelezettségeknek kell eleget tenni, hogy onnan elköltözhessünk – pl. kiskorú gyermek esetében csak a szülők egyetértése esetén van lehetőség a szülőhazánkba való visszaköltözéshez.

Egészségbiztosítás

Más tagállamban való munkavállalás esetén a magyar állampolgárok is az adott tagállamban válnak biztosítottá. 15 napon belül kell ezt bejelenteni formanyomtatványon a magyarországi lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél. Ezzel a magyarországi TB jogviszony megszűnik, TAJ számuk passzívvá válik. A magyarországi egészségügyi ellátásokra ettől kezdve az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján leszünk jogosultak pont úgy, mint más EU-s állampolgár, vagyis csak az orvosilag szükséges egészségügyi ellátások vehetők igénybe. A Kártyát a külföldi biztosító állítja majd ki a számunkra.

Adózási kötelezettség teljesítése

Az általános szabály az, hogy a munkavégzés helye szerinti ország adójogszabályai vonatkoznak ránk. Minden esetben érdemes a konkrét körülmények alapján alaposan körbejárni a kérdést mind a külföldi, mind a magyar adóhatóságnál, hogy mert komoly összegű bírságokat kaphatunk ha valamit félreértelmeztünk. Ha egy adóéven belül külföldön és Magyarországon is dolgoztunk, akkor mind a két országban kell adóbevallást készítenünk. A külföldön szerzett jövedelmet fel kell tüntetni a magyar adóbevallásban is, de természetesen mint nem adóköteles jövedelmet. A külföldi letelepedést és a személyi jövedelemadónk soron kívüli megállapítását nyomtatványok benyújtásával lehet bejelenteni illetve kérni a területileg illetékes kirendeltségnél.

Családi ellátások

Fő szabályként elmondhatjuk, hogy családi ellátásokra attól az államtól számíthatunk, ahol dolgozunk. A családi pótlék esetében, ha az egész család kiköltözik, megszűnik a magyarországi jogosultság – a Magyar Államkincstár területileg illetékes irodájának ezt írásban be kell jelenteni – és az külföldi családi ellátásra lesznek csak jogosultak, amit a kinti illetékes hatóságoktól igényelhetnek. Külföldi családtámogatás igénylését nyomtatványon kell benyújtani, amelynek B részét a magyar lakóhelyünk szerinti önkormányzat állítja ki – érdemes ezt kiutazás előtt beszerezni – és ezt csatolni kell a külföldi igénylés során.