Kapcsolattartás során vihetem-e külföldre a gyereket?

Elvált szülőkben gyakran fogalmazódhat meg a kérdés, hogy meghatározott időre (akár téli, akár nyári szünetben) viheti-e a gyerekemet külföldre?

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) pontja rögzíti, hogy a szülői felügyeleti jogokat gyakorló szülőt megilleti a jog, hogy gyermekével rövid időtartalmú külföldi utazáson vegyen részt. A külön élő szülő egyetértése nem szükséges ehhez! Erre az utazásra azonban, csak a feleket megillető kapcsolattartás időtartamában kerülhet sor. Természetesen ez a kérdés nem merül fel ha az elvált szülők egyetértéssel és a gyermek érdekeit előtérbe helyezve nevelik gyereküket.

Más a helyzet, ha a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek érdekével ellentétben állónak ítéli meg, a külföldre vitelt, ilyenkor a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban kell rögzíteni, hogy nem illeti meg ez a jog. A kapcsolattartás elmaradása vagy akadályozása esetén, nem csak annak pótlását rögzíti az új Ptk., hanem kitér a kártérítési felelősségre is. A felróható magatartást tanúsító szülő a másik félnek köteles megtéríteni azt a kárt- a polgári jog szabályai szerint-, amit neki okozott. így például, ha időben nem hozza vissza a gyermeket és ezzel a magatartásával akadályozza, hogy egy előre befizetett utazáson részt vegyenek, akkor a költségei megtérítését igényelheti.

Az ilyen irányú  indokolt költségek megtérítése iránti igényt, a gyámhatóságnál kell előterjeszteni. Az egyéb kártérítési igényeket a bíróságtól kell kérni.