Élettársi kapcsolat és tartásdíj fizetési kötelezettség

Az élettársi kapcsoltok jelentős jogszabályi változtatáson estek át. Az új Polgári törvénykönyv 2014. március 15-től jelentős változásokat hozott az ilyen irányú együttélések vonatkozásában is.

Az élettársi kapcsolat két, házasságkötés nélkül - közös háztartásban, érzelmi, gazdasági közösségben - együtt élő személy között jöhet létre.

Az egyik újszerű változás az élettársi tartásra illetve az utolsó közös lakóhely használatára vonatkozik.

A volt élettársától az a személy követelhet tartást, akik között legalább egy évig életközösség állt fenn, és az élettársak kapcsolatából egy gyermek született. Fontos, hogy tartást csak abban az esetben lehet igényelni, ha magát önhibáján kívül nem képes eltartani. Ezt megfelelő indokokkal alá kell támasztani. ( betegség miatti munkaképesség csökkenés, Gyes stb.)

Amennyiben az élettársi kapcsolat megszűnése után, egy év elteltével válik rászorulttá valaki, csak különös méltánylást érdemlő esetben tarthat igényt tartásdíjra. A fenti szubjektív szempontok megítélése, mint önhiba vagy méltányosság, a megfelelő ügyvédi képviselet alapján bírói mérlegelés tárgya.

Az élettársak megállapodhatnak- közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban, hogy a tartásra kötelezett meghatározott vagyontárgy vagy egyszeri pénzösszeg juttatásával tesz eleget a kötelezettségeinek.

Az élettársak az élettársi jogviszony létrejötte előtt vagy annak fennállása alatt a közösen használt lakás további használatát közokiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban előzetesen szerződéssel rendezhetik. 

Amennyiben a felek az életközösség megszűnése után állapodnak meg, annak nincs alakszerűségi követelménye. Az élettársak a vagyoni viszonyaikat együttélés idejére szerződéssel rendezhetik.